REJESTRACJA AUDIO-VIDEO

Wychodząc naprzeciw multimedialnym potrzebom naszych klientów, Agencja MUSIC LIVE umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej wielokamerowej rejestracji audio-video z każdego wydarzenia. Dostęp do najwyższej klasy profesjonalnych kamer, sprzętu rejestrującego, osprzętu niezbędnego do realizacji zdjęć efektowych oraz wozów transmisyjnych, zapewnia najwyższą jakość oferowanej usługi, zgodnie z obecnymi standardami technik audiowizualnych. Opiekę nad całością realizacji sprawują zawodowi producenci, realizatorzy i operatorzy.